Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1983. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci, stran 5445.

  
Na podlagi 109., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 60. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Volilna komisija Občine Puconci
R A Z P I S U J E 
nadomestne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci 
1. 
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci, v volilni enoti št. 1 – naselje Šalamenci (voli se en član).
Nadomestne volitve člana sveta krajevne skupnosti se bodo izvedle v nedeljo, 1. 9. 2019.
2. 
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 28. 6. 2019.
3. 
Za izvedbo volitev v Svet Krajevne skupnosti Šalamenci skrbi Volilna komisija Občine Puconci.
4. 
Kandidature se vložijo pri Volilni komisiji Občine Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, in sicer najkasneje do četrtka, 1. avgusta 2019 do 19.00 ure.
5. 
Mandatna doba člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci, ki bo izvoljen na nadomestnih volitvah dne 1. 9. 2019, bo trajala do prve seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Šalamenci, na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 21. junija 2019
Volilna komisija Občine Puconci 
Martina Zrinski Gönter 
predsednica