Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1978. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5442.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 4. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam:
– parc. št. 652/9 k.o. Ljubno, v izmeri 11 m2,
– parc. št. 652/10 k.o. Ljubno, v izmeri 8 m2 in
– parc. št. 652/11 k.o. Ljubno, v izmeri 14 m2,
se ukine status javnega dobra.
II. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo last Občine Ljubno.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-04/2019-1
Ljubno, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik