Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1955. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica, stran 5407.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 – UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2019.
2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica (brez DDV):
STORITEV
cena brez DDV
zbiranje določenih vrst kom. odpadkov
0,1878
€/kg
obdelava določenih vrst kom. odpadkov
0,1380
€/kg
odlaganje določenih vrst kom. odpadkov
0,0190
€/kg
ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki
0,1737
€/kg
javna infrastruktura
0,0036
€/kg
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 007-5/2019
Cerknica, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar