Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1954. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, stran 5406.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 – UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2019.
2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cerknica (brez DDV):
Storitev
cena brez DDV
Odvajanje kom. odpadne vode
0,2391
€/m3
Čiščenje kom. odpadne vode
0,8054
€/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN
0,8054
€/m3
Odvajanje
 
cena brez DDV
*cena brez DDV
omrežnina
DN ≤ 20
9,3725
€/mesec
4,1990
€/mesec
omrežnina
20 < DN < 40
28,1176
€/mesec
12,5970
€/mesec
omrežnina
40 ≤ DN < 50
93,7252
€/mesec
41,9900
€/mesec
omrežnina
50 ≤ DN < 65
140,5878
€/mesec
62,9850
€/mesec
omrežnina
65 ≤ DN < 80
281,1755
€/mesec
125,9701
€/mesec
omrežnina
80 ≤ DN < 100
468,6258
€/mesec
209,9502
€/mesec
omrežnina
100 ≤ DN < 150
937,2517
€/mesec
419,9004
€/mesec
omrežnina
150 ≤ DN
1.874,5034
€/mesec
839,8008
€/mesec
Čiščenje
 
cena brez DDV
*cena brez DDV
omrežnina
DN ≤ 20
8,3500
€/mesec
3,9903
€/mesec
omrežnina
20 < DN < 40
25,0499
€/mesec
11,9708
€/mesec
omrežnina
40 ≤ DN < 50
83,4996
€/mesec
39,9028
€/mesec
omrežnina
50 ≤ DN < 65
125,2495
€/mesec
59,8542
€/mesec
omrežnina
65 ≤ DN < 80
250,4989
€/mesec
119,7083
€/mesec
omrežnina
80 ≤ DN < 100
417,4982
€/mesec
199,5139
€/mesec
omrežnina
100 ≤ DN < 150
834,9965
€/mesec
399,0278
€/mesec
omrežnina
150 ≤ DN
1.669,9929
€/mesec
798,0556
€/mesec
*cena s subvencijo
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 007-7/2019
Cerknica, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar