Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1953. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica, stran 5405.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 – UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o, z datumom izdelave maj 2019.
2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo v Občini Cerknica (brez DDV):
Vodarina: 1,0525 EUR/m3
Omrežnina:
Dimenzija vodomera
Faktor
Cena omrežnine v €/mesec brez DDV
DN ≤ 20
1
8,2780
20 < DN < 40
3
18,6184
40 ≤ DN < 50
10
53,3916
50 ≤ DN < 65
15
81,7262
65 ≤ DN < 80
30
156,3317
80 ≤ DN < 100
50
254,7552
100 ≤ DN < 150
100
501,0484
150 ≤ DN
200
992,0606
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 007-6/2019
Cerknica, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar