Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1951. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5392.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 19. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Občina Braslovče ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 765/7 v izmeri 114 m2, k.o. 1008 Gomilsko,
– parc. št. 1355/2 v izmeri 226 m2, parc. št. 1355/3 v izmeri 140 m2, parc. št. 1355/4 v izmeri 163 m2 in parc. št. 1355/5 v izmeri 21 m2, vse k.o. 984 Letuš.
II. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 765/7 k.o. 1008 Gomilsko in parc. št. 1355/2, 1355/3, 1355/4 in 1355/5, vse k.o. 984 Letuš, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Braslovče.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2019
Braslovče, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar