Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1943. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 5383.

  
Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 16. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 1/02 – popr.) in Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 007-2/7-93 z dne, 6. 7. 1993 (št. 0201-11/6-2011 z dne, 15. 3. 2001 in št. 0201-15/2b-2005 z dne, 23. 6. 2005), je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. redni seji 20. 6. 2019 sprejela
S K L E P 
o razpisu nadomestnih volitev za člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
1. člen
Dan razpisa nadomestnih volitev člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz vrst delodajalcev je 1. julij 2019. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila.
2. člen 
Dan glasovanja za izvolitev nadomestnega člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz vrst delodajalcev je 3. september 2019.
3. člen 
Nadomestnega člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz vrst delodajalcev volijo organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih delodajalcev, ki so organizirani za območje države.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2019-DI/7
Ljubljana, dne 20. junija 2019
Predsednica Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Lučka Böhm