Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1941. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, stran 5375.

  
Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) in 4. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 11. 6. 2019 sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 0603-15/2019-2 z dne 17. 6. 2019
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 
1. člen 
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/11 in 56/13 (odslej Pravilnik), se spremeni tako, da se drugi odstavek 3. člena glasi
(2) V prvem delu se preizkusijo kandidatova znanja iz
– celovite analize poslovnega okolja, dejavnosti in podjetij,
– finančnega modeliranja,
– gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij,
– izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru,
– izbranih tem iz sodobnih poslovnih financ,
– metod ocenjevanja vrednosti podjetij,
– obdavčitve pravnih oseb in davčnega vidika poslovnih združitev,
– poklicne etike in poslovnega komuniciranja,
– posebnih poglavji pri ocenjevanju vrednosti podjetij,
– pregleda slovenskih računovodskih standardov ter osnov revidiranja,
– standardov ocenjevanja vrednosti.
2. člen 
Ta Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/19
Ljubljana, dne 17. junija 2019
Predsednik strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
dr. Samo Javornik