Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1940. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez meja«, stran 5374.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez meja«, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez meja«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 885/19 z dne 25. 4. 2019, pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, Ljubljana, s katerim je ustanoviteljica Jerca Legan Cvikl, Lončarska steza 8, 1000 Ljubljana, ustanovila ustanovo z imenom Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez meja, s poslovnim naslovom Lončarska steza 8, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen. Ustanova je ustanovljena z namenom opolnomočenja in polnega vključevanja žensk, spodbujanja k intenzivnejšemu izobraževanju, doseganju njihove ekonomske neodvisnosti in splošne družbene osamosvojitve, prispevanja h končnemu cilju večje enakopravnosti žensk na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja po vsem svetu.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove predstavljajo denarna sredstva v znesku 3.000,00 eurov.
4. Članice prve uprave so:
– Nadja Furlan Štante, Čufarjeva 17, 1000 Ljubljana,
– Veronika Podgoršek, Perkova 3, 1230 Rodica Domžale,
– Daniela Bervar Kotolenko, Stari trg 26, 1000 Ljubljana,
– Jerca Legan Cvikl, Lončarska steza 8, 1000 Ljubljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. Drugi stroški v postopku niso nastali.
Št. 12200-2/2019
Ljubljana, dne 11. junija 2019
EVA 2019-2611-0039
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti