Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1887. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, stran 4600.

  
Na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov 
1. člen 
V Uredbi o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe za oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00, 85/01, 39/03, 55/04, 26/06, 41/08, 34/09, 22/10 in 39/15) se v 2. členu v prvem odstavku za besedama »gorilni kerozin« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »letalsko gorivo na kerozinski bazi« pa se doda besedilo »in biogoriva za primešavanje dizelskemu gorivu«.
2. člen 
V 3. členu se za besedilom »letalsko gorivo na kerozinski bazi« dodata vejica in besedilo »biogoriva za primešavanje dizelskemu gorivu«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2019.
Št. 00726-9/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-2130-0006
 
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost