Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1883. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022, stran 4581.

  
Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022.
2. člen 
(lestvice katastrskega dohodka) 
(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar kmetijskega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Katastrski dohodek gozdnega zemljišča se določi kot seštevek katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient in katastrskega dohodka glede na boniteto zemljišča.
(2) Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
(odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka na območjih posebnih režimov) 
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so določeni v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(pavšalna ocena dohodka na čebelji panj) 
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-15/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-1611-0037
 
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
podpredsednik 
 

AAA Zlata odličnost