Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1880. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek, stran 4579.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Podčetrtek zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Podčetrtek.
2. člen 
(višina plačila nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500 EUR.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti občinske uprave Občine Podčetrtek.
(2) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadomestila stroškov.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 
(1) Občina na podlagi 131. člena vodi postopek lokacijske preveritve.
(2) Pristojnosti za sprejem, zavrnitev ali potrditev lokacijske preveritve pripadajo Občinskemu svetu Občine Podčetrtek.
(3) Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ne zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
(4) V primeru prekinitve postopka, umika vloge in zavrnitve vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2019-6
Podčetrtek, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja

AAA Zlata odličnost