Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1871. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec, stran 4570.

  
Na podlagi petega odstavka 216. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec 
1. člen 
Dopolni se 3. člen Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 42/09) tako, da se glasi:
Program opremljanja se sprejme za celotno Občino Bovec, obračunska območja pa so posamezna strnjena naselja. Meja obračunskih območij je povzeta iz OPN Bovec. Poseben program opremljanja stavbnih zemljišč se lahko sprejme z odlokom za območja, ki se jih ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
Obračunska območja v Občini Bovec so določena glede na delež parcele in neto tlorisne površine objekta, in sicer:
I. območje: naselje Bovec
II. območje: naselja Srpenica, Žaga, Log Čezsoški, Čezsoča, Plužna, Kal Koritnica, Soča, Na Logu - Trenta, Log pod Mangartom, Strmec in Vodenca
III. območje: Bavšica, Lepena in ostala območja razpršene poselitve in razpršene gradnje Občine Bovec.
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2009
Bovec, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost