Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1861. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica, stran 4554.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica 
1. člen 
Ta odlok določa višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Ribnica zaračuna vlagatelju pobude, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
V primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev investicijske namere Občine Ribnica, plačilo nadomestila stroškov ni predvideno.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2019
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc