Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 381 in 466/2 obe k. o. 2328 Opatje Selo, stran 4551.

  
Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 381 in 466/2 obe k. o. 2328 Opatje Selo
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita naslednji nepremičnini:
– parc. št. 381 k. o. 2328 Opatje Selo, ki v naravi predstavlja deloma del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760021 Križišče–Segeti, deloma pa nekategorizirano javno pot
– parc. št. 466/2 k. o. 2328 Opatje Selo, ki v naravi predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760031 Križišče z LC–JP 760032.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-23/2019-2
Miren, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost