Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1687/624 in 1687/626 obe k. o. 2330 Sela na Krasu, stran 4550.

  
Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1687/624 in 1687/626 obe k. o. 2330 Sela na Krasu
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita naslednji nepremičnini:
– parc. št. 1687/624 k. o. 2330 Sela na Krasu, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot lokalna cesta LC 260014 R3 614 (križišče za Hudi Log)–Korita na Krasu (križišče) in nekategorizirano javno pot, ki povezuje navedeno lokalno cesto z nekategorizirano javno potjo na parceli št. 1691 k. o. 2330 SELA NA KRASU;
– parc. št. 1687/626 k. o. 2330 Sela na Krasu, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot lokalna cesta LC 260014 R3 614 (križišče za Hudi Log)–Korita na Krasu (križišče).
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska javna cesta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2019-2
Miren, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost