Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1853. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, stran 4547.

  
Na podlagi 16. člena v povezavi z 9. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in 29. člena v povezavi s šesto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Litija na 5. seji dne 10. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok 
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 49/14, 44/15, 42/16, 30/17 in 43/18) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo za šolski leti 2018/2019 in 2019/2020.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 10. junija 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost