Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1851. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega dobra, stran 4545.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra in družbene lastnine za nepremičnine:
– parc. št. 2821/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2821/2, do celote 1/1,
– parc. št. 2822/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2822/2, do celote 1/1,
– parc. št. 752/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 752/3, do deleža 301/320,
– parc. št. 752/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 752/4, do deleža 301/320,
– parc. št. 663/1 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 663/1, do celote 1/1,
– parc. št. 663/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 663/2, do celote 1/1
in izbriše zaznamba javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 733/9 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 733/9, do celote 1/1.
2. člen 
Nepremičnine parc. št. 2821/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2821/2, parc. št. 2822/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2822/2, parc. št. 663/1 k.o. 1577, Kočevje, ID znak: parcela 1577 663/1, do celote 1/1 in parc. št. 663/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 663/2, do celote 1/1, postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, vse do celote (1/1).
Nepremičnini parc. št. 752/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 752/3, do deleža 301/320 in parc. št. 752/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 752/4, do deleža 301/320 postaneta last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, vsake do deleža 301/320.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-73/2019(628)
Kočevje, dne 14. junija 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič