Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1849. Odredba o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu, stran 4542.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 1., 4. in 10. člena določil Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 44/12) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D R E D B O 
o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu 
1. člen 
S to odredbo se, z namenom ureditve mirujočega prometa in prometa vozil, določa posebna raba oziroma cestno-prometna ureditev na trgu Kontrada v Kanalu.
2. člen 
Območje naselja Kanal, za katerega veljajo določbe te odredbe obsega del Pionirske ulice, in sicer parc. št. 502/3 in 502/4 v k.o. Kanal (v nadaljevanju Trg Kontrada).
3. člen 
S to odredbo se na Trgu Kontrada vzpostavi območje za pešce z omejenim lokalnim prometom.
4. člen 
Omejeni lokalni promet na območju na Trgu Kontrada se opredeli na sledeč način:
– prepovedano je parkiranje vozil na javnih površinah,
– promet z vozili na motorni pogon vozil je prepovedan, razen za dostavo in za dostop lastnikom oziroma uporabnikom stanovanjskih in drugih objektov do njihovih objektov oziroma garaž.
5. člen 
Dostavna vozila se smejo na Trgu Kontrada zadrževati v času nakladanja in razkladanja največ do 120 minut, ob vidni namestitvi parkirne ure, na kateri je potrebno označiti čas prihoda ter namestiti dovolilnico izdano s strani Občine Kanal ob Soči.
6. člen 
Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja medobčinsko redarstvo.
7. člen 
Sestavni del te odredbe je grafična priloga, ki označuje območje za pešce z omejenim lokalnim prometom – trg Kontrada.
8. člen 
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 9000-0005/2019-10
Kanal ob Soči, dne 30. maja 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec