Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1847. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, stran 4540.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), četrtega odstavka 3. člena, 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18) sta Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 23. 5. 2019 in Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 6. 6. 2019 sprejela
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice 
1. člen 
Besedilo 7. člena Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 104/11, 2/16 in 13/17) – v nadaljevanju Odlok, se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital javnega komunalnega podjetja znaša 1.329.148,70 EUR in je v celoti vplačan.
Družbenika sta udeležena na osnovnem kapitalu družbe z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Jesenice ima poslovni delež v nominalni višini 1.235.177,88 EUR, kar predstavlja 92,93 % osnovnega kapitala družbe,
– Občina Žirovnica ima poslovni delež v nominalni višini 93.970,82 EUR, kar predstavlja 7,07 % osnovnega kapitala družbe.«
2. člen 
Prvi odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini. Vsak družbenik ima na vsakih dopolnjenih 50 evrov v osnovnem kapitalu družbe en glas, tako da imata družbenika ob ustanovitvi družbe na skupščini naslednje število glasov:
– Občina Jesenice: 24.703 glasov,
– Občina Žirovnica: 1.879 glasov.«
3. člen 
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta najkasneje v roku treh mesecev po objavi tega Odloka.
4. člen 
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.
5. člen 
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu sprememb v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2019
Jesenice, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
 
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti