Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1846. Sprememba tržnega reda javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica, stran 4539.

  
Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), na podlagi drugega odstavka 28. člena in 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Odloka o tržnem in sejemskem redu v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/03) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
S P R E M E M B O   T R Ž N E G A   R E D A 
javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen 
Spremeni se drugi (2.) člen tako da se glasi: »Upravljavec tržnice v Ilirski Bistrici je Javno Podjetje Komunala d.o.o. Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek šestintridesetega (36.) člena tako, da se glasi Cenik na predlog upravljalca potrdi župan.
3. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Št. 301-31/2015
Ilirska Bistrica, dne 7. junija 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost