Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1839. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje, stran 4535.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. seji dne 29. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/17), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 4. členu se tabela »Lokalne ceste (LC) so:« spremeni tako, da se:
– doda naslednji zapis
»
29.1
111232
111231
Brezje - Benat
111011
1848
V
« 
– spremenijo naslednji zapisi
»
29.
111231
R3 646
Grosuplje - Brezje
111232
441
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
112.611 m
« 
3. člen 
V 6. členu se tabela »Krajevne ceste (LK) so:« spremeni tako, da se:
– spremenijo naslednji zapisi
»
23.
113381
R3 646
Kadunčeva cesta 1b
HŠ 1b
199
V
24.
113391
111011
Industrijska cesta
111231
1.049
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
14.768 m
« 
4. člen 
V 7. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se:
– brišejo naslednji zapisi
»
100.
611661
R3 646
Adamičeva cesta 4a
p. 1232/2
57
V
« 
– spremenijo naslednji zapisi
»
1.
611001
111232
Brezje - Sončni dvori 83
HŠ 83
198
V
10.
611041
111232
Brezje - povezava mimo HŠ 4a
611101
264
V
19.
611101
111232
Brezje - povezava mimo HŠ 25
611201
212
V
43.
611212
111232
Brezje 55
HŠ 55
87
V
44.
611213
111232
Brezje 1c
HŠ 1c
172
V
V…vsa vozila, B…pešci in kolesarji
SKUPAJ:
111.660 m
« 
5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019-58(507) z dne 8. 5. 2019.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Grosuplje, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost