Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1837. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 4533.

  
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
Slika 1
Občina subvencionira ceno vodarine za 18,63 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Slika 2
Občina subvencionira ceno omrežnine za 31,86 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo in ceno izvajanja storitve za 5,21 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Slika 3
Občina subvencionira ceno izvajanja storitve za 26,14 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo in 2,97 % za uporabnike s pridobitno dejavnostjo.
Občina subvencionira ceno omrežnine za 9,45 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
Slika 4
II. 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Št. 032-18/2019-4
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost