Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1836. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice, stran 4532.

  
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2019 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
6,7562
7,3980
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
20,2686
22,1941
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
67,5620
73,9804
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
101,3430
110,9706
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
337,8100
369,9020
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
675,6200
739,8039
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.351,2400
1.479,6078
Vodarina v m3
1,0154
1,1119
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
11,4613
12,5501
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
34,3839
37,6504
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
114,6130
125,5012
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
171,9195
188,2519
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
573,0650
627,5062
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
1.146,1300
1.255,0124
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
2.292,2600
2.510,0247
Stroški izvajanja storitve v m3
0,4648
0,5090
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
1,0492
1,1489
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
3,1476
3,4466
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
10,4920
11,4887
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
15,7380
17,2331
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
52,4600
57,4437
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
104,9200
114,8874
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
209,8400
229,7748
Stroški izvajanja storitve v m3
0,7474
0,8184
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2019 za vse uporabnike:
Prevzem grezničnih gošč
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6750
115,7141
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2019 za vse uporabnike:
Prevzem blata iz MKČN
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6750
115,7141
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0073
0,0080
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1087
0,1190
SKUPAJ za kg
0,1160
0,1270
III. 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Št. 032-18/2019-4
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost