Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1830. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice, stran 4517.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji 27. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice 
1. člen 
Ta odlok določa obveznost plačila in višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice.
2. člen 
(1) Taksni zavezanec je vlagatelj pobude.
(2) Takso je potrebno poravnati pred začetkom obravnave pobude. Plačilo takse je pogoj za obravnavo zasebne potrebe. Plačilo takse ni zagotovilo za spremembo in dopolnitev namenske rabe prostora.
(3) Prihodki iz naslova taks so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
3. člen 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora iz kmetijskega/gozdnega/vodnega zemljišča v stavbno zemljišče 100 €;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora in za spremembo in dopolnitev določil posebnih in podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev 50 €.
(2) Dodatno, v višini 50 €, se zaračuna taksa za zasebne pobude, ki:
– segajo v pravne režime, zaradi katerih je potrebno pristopiti k celovitejši obravnavi pobude in/ali
– so takšne, da bo zaradi njih potrebno pristopiti k celoviti presoji vplivov na okolje.
(3) Takse proste so posamezne pobude za spremembo namenske rabe prostora, če gre:
– za javni interes;
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora iz stavbnega v kmetijsko/gozdno/vodno zemljišče.
3. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3504-1/2019
Brežice, dne 28. maja 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost