Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1828. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica, stran 4516.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 10. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica 
1. 
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica, znaša mesečno 446,80 EUR.
2. 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke tega sklepa znaša 1,80 EUR.
Ta znesek zajema vrednost zajtrka, dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice.
Cena je preračunana na 21 dni.
3. 
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo (Uradni list RS, št. 109/13).
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 9. 2019.
Št. 032-0009/2018-06-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. junija 2019
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak