Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1825. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma, stran 4514.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma««, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma««, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 481/19 z dne 10. 5. 2019, pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, s katerim je ustanovitelj Marko Bidovec, Na Trati 49, 1217 Lesce, ustanovil ustanovo z imenom: Ustanova Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma«, s sedežem na naslovu Na Trati 49, 1217 Lesce.
2. Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen. Ustanova deluje na področju poprave krivic vsem žrtvam fašizma z ozemlja Slovenije in zamejstva ter na področju krepitve domoljublja, obrambe domovine, solidarnosti, odločnosti, pridobivanju znanja ter ohranjanja zgodovinskega pomena, tradicij ter vrednot uporništva.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1.000 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Marko Bidovec, Na Trati 49, 4248 Lesce,
– Alenka Bidovec-Jeraj, Dobruša 1a, 1217 Vodice in
– Aleška Fabjan, Ulica Franca Nebca 22, 1000 Ljubljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-6/2019/4
Ljubljana, dne 29. maja 2019
EVA 2019-2611-0040
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti