Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja, stran 4513.

  
Na podlagi 13. in petega odstavka 41. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi
»(3) Za vsako parcelo se navede delež v obliki površine, ki je namenjen opravljanju dejavnosti posebne enote vrednotenja.«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku osma in deveta alineja spremenita tako, da se glasita:
– količina prodane rezerve delovne moči za terciarno regulacijo frekvence,
– količina prodane električne energije,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za model za marine in pristanišča (PNP) se z vprašalnikom za marine in pristanišča pridobijo naslednji podatki:
– tip pristanišča,
– prihodki pristaniške dejavnosti,
– stroški pristaniške dejavnosti.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za model za marine in pristanišča (PNP) se z vprašalnikom za marine poleg podatkov iz prejšnjega odstavka pridobijo še naslednji podatki:
– število privezov v vodi,
– število namestitev plovil na suhem,
– število namestitev plovil v hangarju.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za model za bencinske servise (PNB) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– tip bencinskega servisa,
– letna količina prodanih motornih goriv na bencinskem servisu,
– letni prihodki na bencinskem servisu (celotni prihodki osebe, ki opravlja dejavnost maloprodaje motornih goriv) v EUR,
– letni neposredni stroški prodaje motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na bencinskem servisu brez amortizacije osnovnih sredstev, ki jih ima oseba, ki opravlja dejavnost maloprodaje motornih goriv, v EUR,
– določeni letni posredni stroški prodaje, ki se nanašajo na prodajo motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na bencinskem servisu (logistični stroški, stroški varovanja, stroški zavarovanja, upravni stroški nabave motornih goriv, trgovskega blaga in storitev ter stroški upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami), v EUR,
– letni stroški nadomestil za uporabo površin ob avtocestah in hitrih cestah (najemnine, koncesnine),
– za bencinske servise ob avtocestah in hitrih cestah letni stroški obratovanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, varovanja in upravljanja površin počivališča v skladu s sklenjenimi pogodbami o pridobitvi posebne pravice uporabe površin za upravljanje dejavnosti maloprodaje motornih goriv in spremljajočih dejavnosti na območju počivališča, zmanjšani za povračila (prefakturirane stroške), ki jih prejmejo od upravljavca avtocest in hitrih cest.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-123/2019
Ljubljana, dne 30. maja 2019
EVA 2019-2550-0015
Simon Zajc 
minister 
za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost