Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1817. Poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča, stran 4512.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) in sklepa 11. seje Mandatno-volilne komisije z dne 13. 6. 2019 objavljam
P O Z I V 
za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča 
1. 
Mandatno-volilna komisija objavlja poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne volilne komisije, ki se na podlagi tretjega odstavka 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor imenuje izmed sodnikov vrhovnega sodišča.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. 
Zakon o volitvah v državni zbor v 32. členu določa, da Državno volilno komisijo imenuje Državni zbor ter da se za predsednika komisije in njegovega namestnika imenujeta sodnika vrhovnega sodišča.
Poziv se objavlja zaradi prenehanja funkcije dosedanjega namestnika predsednika Državne volilne komisije.
Novi namestnik predsednika Državne volilne komisije bo imenovan za preostanek mandatne dobe komisije, imenovane s Sklepom o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov z dne 17. 11. 2016 (Uradni list RS, št. 74/16).
3. 
Prijava oziroma predlog mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– naslov stalnega prebivališča;
– naziv organa zaposlitve in delovnega mesta kandidata;
– soglasje kandidata s kandidaturo, če se ne prijavi sam;
– utemeljitev kandidature.
4. 
Na podlagi prejetih prijav oziroma predlogov bo Mandatno-volilna komisija določila kandidata za namestnika predsednika Državne volilne komisije ter pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju namestnika predsednika Državne volilne komisije, o katerem bo odločil Državni zbor.
5. 
Kandidature z zahtevanimi podatki, navedenimi v točki 3 tega poziva, posredujte na naslov: Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana, do vključno petka, 28. 6. 2019, z oznako: "POZIV – Državna volilna komisija".
Nepopolnih in prepoznih prijav oziroma predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Št. 004-01/19-7/2
Ljubljana, dne 19. junija 2019
Ivan Hršak 
predsednik Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora 
 

AAA Zlata odličnost