Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2019 z dne 10. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2019 z dne 10. 6. 2019

Kazalo

1732. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4407.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam:
parc. št. 872/115 (ID 6905117) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 1652/2 (ID 6906003) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 1674/13 (ID 6906002) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 1674/15 (ID 6905999) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 34/10 (ID 6961185) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 134/12 (ID 6145734) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 134/17 (ID 6961159) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/11 (ID 6961165) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/13 (ID 6961167) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/15 (ID 6961161) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/16 (ID 6961163) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 191/22 (ID 6961145) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 581/4 (ID 6961199) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 696/15 (ID 1038681) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 696/42 (ID 6961197) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 704/8 (ID 6961079) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 709/20 (ID 6940940) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 709/22 (ID 6940926) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 712/23 (ID 6961081) k.o. 2071 – Železniki,
ki imajo v Zemljiški knjigi zaznambo javnega dobro, se odvzame status zaznambe javnega dobra.
Nepremičninama:
parc. št. 910/22 (ID 6905150) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 910/23 (ID 6905148) k.o. 2062 – Studeno,
ki imata v Zemljiški knjigi vpisano kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II. 
Nepremičnine:
parc. št. 872/115 (ID 6905117) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 1652/2 (ID 6906003) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 1674/13 (ID 6906002) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 1674/15 (ID 6905999) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 34/10 (ID 6961185) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 134/12 (ID 6145734) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 134/17 (ID 6961159) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/11 (ID 6961165) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/13 (ID 6961167) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/15 (ID 6961161) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 189/16 (ID 6961163) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 191/22 (ID 6961145) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 581/4 (ID 6961199) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 696/15 (ID 1038681) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 696/42 (ID 6961197) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 704/8 (ID 6961079) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 709/20 (ID 6940940) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 709/22 (ID 6940926) k.o. 2071 – Železniki,
parc. št. 712/23 (ID 6961081) k.o. 2071 – Železniki,
izgubijo status zaznambe javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo javnega dobra.
Nepremičnini:
parc. št. 910/22 (ID 6905150) k.o. 2062 – Studeno,
parc. št. 910/23 (ID 6905148) k.o. 2062 – Studeno,
izgubita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo javnega dobra in se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148000.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019-032
Železniki, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 
 

AAA Zlata odličnost