Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2019 z dne 10. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2019 z dne 10. 6. 2019

Kazalo

1728. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v Občini Metlika, stran 4402.

  
Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 9. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 50/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 6. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v Občini Metlika 
1. člen 
Občinski svet Občine Metlika na predlog Komunale Metlika d.o.o., kot izvajalca javne službe, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti.
2. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev 24-urne dežurne službe.
Cena storitve je 199,00 EUR (brez davka na dodano vrednost) za posameznega pokojnika.
3. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Metlika, Komunala Metlika d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega Sklepa, preneha veljati Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v Občini Metlika, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/18.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-36/2018
Metlika, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost