Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1323. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra, stran 3410.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica(Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 2. seji dne 16. 4. 2019 na 5. seji dne 18. 4. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Pri parc. št. 368/1 k.o. Gaberk (ID znak 2566 368/1 se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-81/2018
Ilirska Bistrica, dne 18. aprila 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc