Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1321. Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd, stran 3409.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/7, 41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16 in 76/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 5. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd 
1. člen 
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokovne priprave znaša 19,39 EUR.
Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način:
Plačniki in cene glede na dan izvedbe 
storitve
Cena
na dan delovnika
na dan praznika
na dela prosti dan (nedelja)
100 %
150 %
140 %
Cena za občino
12,46
18,69
17,44
Cena za uporabnike
6,16
9,24
8,62
Celotna cena skupaj
18,62
27,93
26,06
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 12280-0001/2019-41
Dravograd, dne 24. aprila 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala