Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1316. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 3406.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadne vode
m3
0,1470 €
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor
15 in 20
1
514
514
0,7999
25 in 32
3
10
30
2,3998
40
10
1
10
7,9992
50
15
3
45
11,9988
65
30
0
0
23,9976
80 in 90
50
3
150
39,9960
100 in 125
100
0
0
79,9920
150
200
0
0
159,9840
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Čiščenje odpadne vode
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,3005 €
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor (EUR)
15 in 20
1
514
514
0,3675
25 in 32
3
10
30
1,1024
40
10
1
10
3,6748
50
15
3
45
5,5122
65
30
0
0
11,0244
80 in 90
50
3
150
18,3739
100 in 125
100
0
0
36,7479
150
200
0
0
73,4958
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
3. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 
Do zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah, po naslednjem ceniku upravljavca:
Opis storitve
Cena za odvoz brez DDV v EUR
Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
70,00
Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
75,00
Predelava blata na ČN za 1 m3
4,18
4. PRIČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 6. 2019.
Št. 354-0003/2016-6
Cerkno, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič