Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1180. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2019, stran 3261.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2019 
1. člen
(1) Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ter 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, subvencionirala cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje.
(2) Izvajanje dejavnosti bo vključevalo naslednje programe:
1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij oziroma program A),
2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma program B),
3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih šol v naravi oziroma program C).
2. člen 
Osnova za določitev subvencionirane cene za leto 2019 so polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe, zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in učencev po posameznih programih:
1.
cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu izvajanja gospodarske javne službe za leto 2019, znaša za:
– programa A in B:
43,00 EUR na osebo na dan;
– program C:
36,84 EUR na osebo na dan;
2.
cena prevoza:
– programa A in B:
30,00 EUR/osebo (povratno potovanje);
– program C:
lastna organizacija;
3.
trajanje posameznega programa za:
– programa A in B:
10 dni;
– program C:
5 dni;
4.
planirano število otrok in učencev:
– program A:
251 otrok in učencev;
– program B:
65 otrok in učencev;
– program C:
453 učencev.
3. člen 
Ob upoštevanju v Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) določene postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe, se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencioniranja, ki za leto 2019 znaša:
Programi
Stroškovna cena (v EUR)
Stroški prevoza (Celje– Baška– Celje)
Prihodki od izvajanja programov (starši, šole, ZZZS in koncesionar) 
Višina subvencije cene MOC za programe in prevoz skupaj (v EUR)
Planirano število otrok 
in učencev
Letna vrednost subvencije po proračunu MOC za leto 2018 brez DDV (v EUR)
Letna vrednost subvencije po proračunu MOC za leto 2018 z DDV (v EUR)
Socialne kolonije
430,00
30,00
/
460,00
251
105.442,92
115.460,00
Zdravstvene kolonije
430,00
30,00
277,70
182,30
65
10.821,46
11.849,50
Poletne šole v naravi
184,22
/
143,41
40,81
453
16.883,04
18.486,93
SKUPAJ
769
133.147,42
145.796,43
4. člen 
(1) Mestna občina Celje bo kot koncedent subvencije do polne cene nakazovala koncesionarju, družbi Celeia d.o.o. oziroma njeni poslovni enoti v Celju, na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:
– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolarjev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega programa;
– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev in navedba programa oziroma storitve;
– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (navedba terminov oziroma obratov);
– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesionarju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev, ki so za to namenjena v proračunu.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-66/2019
Celje, dne 16. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti