Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1165. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA, stran 3238.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 4. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA 
1. 
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 2409/6, površine 218 m2 in parc. št. 2409/5, površine 62 m2, vse k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA. Za navedeni parceli se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
2. 
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeni nepremičnini sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2019-7
Podčetrtek, dne 5. aprila 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti