Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1135. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, stran 3138.

  
Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. seji dne 8. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 
1. člen 
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo na dan 31. 12. 2018 znaša 5.768.730,82 EUR.
2. člen 
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
3. člen 
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode na dan 31. 12. 2018 znaša 11.993.966,66 EUR.
4. člen 
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
5. člen 
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na dan 31. 12. 2018 znaša 1.910.921,81 EUR.
6. člen 
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
7. člen 
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na dan 31. 12. 2018 znaša 503.219,28 EUR.
8. člen 
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 5/13).
10. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 5. 2019.
Št. 355-3/2019
Brežice, dne 9. aprila 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti