Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1125. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje«, stran 3129.

  
Agencija za energijo izdaja na podlagi prvega odstavka 140. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljevanju EZ-1) po uradni dolžnosti v zadevi dovolitve izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje« naslednji
S K L E P 
1. Postopek o dovolitvi izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje« vlagateljev družbe Holding Slovenske Elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, in Adria Link S.r.L., Via Michelangelo Buonarroti 10, Goricia, končan z odločbama Agencije za energijo št. 143-2/2013-43/106 z dne 20. 10. 2014 in št. 143-2/2017-71/106 z dne 16. 3. 2017, se obnovi po uradni dolžnosti, in sicer v takem obsegu, da se glede na Sklep Evropske komisije, št. C(2019) 698 z dne 28. 1. 2019 ugotovijo novi roki za začetek izgradnje novega povezovalnega voda in za začetek obratovanja novega povezovalnega voda.
2. Posebni stroški v zvezi z izdajo tega sklepa niso nastali.
O D L O Č B A 
1. Sklep in odločba Agencije za energijo, oba št. 143-2/2013-43/106 z dne 16. 3. 2017, se razveljavita.
2. V izreku odločbe Agencije za energijo št. 143-2/2013-43/106 z dne 20. 10. 2014 se spremeni 2.1 točka, ki se po novem glasi: »Vlagatelji so dolžni v skladu z osmim odstavkom 17. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 najkasneje do 31. 12. 2020 začeti z izgradnjo novega povezovalnega voda in začeti z obratovanjem novega povezovalnega voda najkasneje do 30. 6. 2022.«.
Preostale točke izreka odločbe Agencije za energijo št. 143-2/2013-43/106 z dne 20. 10. 2014 ostanejo nespremenjene.
3. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.
Št. 143-2/2013-95/106
Maribor, dne 28. februarja 2019
Mag. Duška Godina l.r.
direktorica 

AAA Zlata odličnost