Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1122. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov, stran 3083.

  
Na podlagi drugega odstavka 21.e člena in tretjega odstavka 21.g člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov 
1. člen
V Pravilniku o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 102/12 in 11/15) se v 1. členu na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2018/1581 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Direktive Sveta 2009/119/ES v zvezi z metodami izračunavanja obveznosti vzdrževanja zalog (UL L št. 263 z dne 22. 10. 2018, str. 57).«.
2. člen 
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.rezerve nafte in naftnih derivatov: rezerve nafte in naftnih derivatov naslednjih energetskih proizvodov: surova nafta, kondenzati zemeljskega plina (NGL), petrokemične surovine, aditivi oziroma kisikove spojine, biogoriva v aditivih oziroma kisikovih spojinah, drugi ogljikovodiki, naftni derivati, plin iz rafinerije, etan, utekočinjeni naftni plin (v nadaljnjem besedilu: UNP), primarni bencin, motorni bencin (mešanica z biobencinom, nebiološki bencin), letalski bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko reaktivno gorivo ali JP4), reaktivno letalsko gorivo (mešanica z biokerozinom, nebiološki kerozin), drugi kerozini, plinsko olje oziroma dizelsko gorivo (destilat kurilnega olja; mešanica z biodizli, nebiološki dizli), kurilno olje (težko kurilno olje; z nizko in visoko vsebnostjo žvepla), beli špirit in posebni bencin SBP, maziva, bitumen, parafinski voski, petrolkoks in vsi drugi proizvodi, ki niso posebej navedeni zgoraj, proizvedeni v rafinerijah;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. zabeležena bruto notranja dobava: zabeležena dobava končnih naftnih derivatov iz primarnih virov (npr. iz rafinerij, obratov za mešanje) na notranji trg. Od tega dobava za mednarodni letalski promet (se uporablja le za letalski bencin, bencinsko rekreativno gorivo, biokerozin za rekreativne motorje, nebiološki kerozin za rekreativne motorje), elektrarne po glavni dejavnosti, cestni promet (le za UNP), notranja plovba in železniški promet (le za biodizle, nebiološko plinsko olje oziroma dizelsko gorivo);«.
3. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku besedi »31. marca« nadomestita z besedama »30. junija«.
4. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku besedi »31. marca« nadomestita z besedama »30. junija«.
5. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji besedi »2. točki« nadomestita z besedama »1. točki«.
6. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posebne rezerve nafte in naftnih derivatov sestavljajo ena vrsta ali več vrst proizvodov, ki so opredeljeni v 1. točki 2. člena tega pravilnika.«.
7. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »navedenih v 1. točki 2. člena tega pravilnika.«.
8. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 007-3/2019
Ljubljana, dne 12. aprila 2019
EVA 2019-2130-0002
Zdravko Počivalšek l.r.
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti