Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1121. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike, stran 3082.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15) se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(uporaba listin v papirnati obliki) 
(1) Izjema od uporabe informacijskih storitev eZdravja je predpis recepta na uradno veljavnem receptnem obrazcu v papirnati obliki, ki se predpiše:
1. v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje, predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, če se na poseben zdravniški recept predpiše zdravilo, ki vsebuje narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc zakona, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, in se predpiše na poseben recept;
2. v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, če se predpiše:
– zdravilo ali živilo za posebne zdravstvene namene, ki ga želi zavarovana oseba kupiti v drugi državi članici Evropske unije in v Republiki Sloveniji uveljaviti pravico do povračila stroškov njegove vrednosti;
– zdravilo ali živilo za posebne zdravstvene namene, ki ga želi zavarovana oseba kupiti v tujini zaradi njegove deficitarnosti na slovenskem trgu in v Republiki Sloveniji uveljaviti pravico do povračila stroškov njegove vrednosti;
– zdravilo na recept za osebno rabo ali
3. ob izvajanju zdravstvenih storitev zdravljenja na domu, če se predpiše zdravilo ali živilo za posebne zdravstvene namene.
(2) Izjema od uporabe informacijskih storitev eZdravja je predpis napotnice na uradno veljavni listini, ki jo izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v papirnati obliki, in se predpiše ob izvajanju zdravstvenih storitev zdravljenja na domu.
(3) Izjema od uporabe informacijskih storitev eZdravja je dovoljena tudi, kadar uporaba informacijskih storitev eZdravja zaradi tehničnih vzrokov ni mogoča. Obvezni uporabniki storitev eZdravja in NIJZ čim prej odpravijo tehnične vzroke za nezmožnost uporabe informacijskih storitev eZdravja.
(4) Poleg uporabe informacijskih storitev eZdravja se za naslednje zdravstvene storitve izda še izpis kopije listine v papirnati obliki:
– predpis zdravila, ki ga je treba zaradi narave bolezni izdati takoj, kar se na receptu označi z besedo »nujno« v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje, predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini;
– napotitev s stopnjo nujnosti »nujno«.«.
2. člen 
V Prilogi se črta stolpec »Morebitne izjeme«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-146/2018/17
Ljubljana, dne 10. aprila 2019
EVA 2018-2711-0075
Aleš Šabeder l.r.
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti