Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1117. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja, stran 3069.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja.
2. člen 
(pomembnejši dosežki) 
Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje dosežek, ki presega interese članov nevladne organizacije in je splošno koristen, nevladna organizacija pa s svojim delovanjem prispeva k razvoju pravnega področja, na katerem deluje, h krepitvi pravne varnosti ter varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodnih postopkih ali njihovo delovanje prispeva h krepitvi delovanja pravosodja, pravosodnih organov in varstva pravic vseh udeležencev v sodnih postopkih.
3. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov) 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije iz prejšnjega člena so zlasti:
– širi strokovna znanja z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic ali drugih oblik javnih strokovnih srečanj na nacionalni ali mednarodni ravni;
– periodično izdaja strokovne publikacije, zbornike, strokovno literaturo, objavlja strokovne prispevke ali strokovne komentarje v znanstvenih revijah, povezane z njenim delovanjem;
– je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo na področju, na katerem deluje;
– opravlja aktivnosti in dialog s pristojnimi organi za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem deluje;
– prispeva k zagotavljanju jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov ter k izvajanju presoje posledic predpisov;
– aktivno sodeluje z drugimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo sorodne aktivnosti, z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks in razvoja strokovnega dela na področju, na katerem deluje;
– izvaja programe in projekte, ki prispevajo k razvoju dejavnosti na področju, na katerem deluje oziroma izvaja strokovno svetovanje civilni družbi na področju, na katerem deluje, ter s svojim delom prispeva h krepitvi ugleda in zaupanja v pravosodni sistem;
– organizira spominske dogodke ter različne oblike srečanj z javnostmi, ki so povezane s pravosodjem.
4. člen 
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev) 
(1) Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega člena s poročilom in programom iz drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), z različnimi dokazili, ki izkazujejo posamezen kriterij, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu.
(2) Dokazila, ki izkazujejo posamezen kriterij iz prejšnjega člena, so zlasti:
– za prvo alinejo prejšnjega člena predložitev programov ali vabil in gradiv, povezanih z dogodki, ki jih organizira, ter navedba ciljne populacije in števila vključenih oseb ali povezava na objavo teh dokumentov na spletni strani;
– za drugo alinejo prejšnjega člena navedba objavljenih strokovnih člankov, prispevkov, komentarjev, če so ti objavljeni v okviru COBISS ali predložitev teh gradiv v pisni obliki ali navedba spletne strani, na kateri so ta gradiva dostopna;
– za tretjo alinejo prejšnjega člena predložitev fotokopije priznanja, odlikovanja ali nagrade,
– za četrto alinejo prejšnjega člena predložitev dopisov, zapisnikov ali zbranih podatkov ali navedba spletne strani, na kateri so ta gradiva dostopna,
– za peto alinejo prejšnjega člena predložitev zapisnikov sej ali sestankov, dopisov, posredovanih državnim organom, ali navedba spletne strani, na kateri so ta gradiva dostopna;
– za šesto alinejo prejšnjega člena predložitev dopisov, zapisnikov ali navedba spletne strani, na kateri so ta gradiva dostopna;
– za sedmo alinejo prejšnjega člena predložitev programov ali vabil in gradiv, povezanih z dogodki, ki jih organizira, ter navedba ciljne populacije in števila vključenih oseb ali navedba spletne strani, na kateri so podatki o opravljenih aktivnostih;
– za osmo alinejo prejšnjega člena predložitev vabil, člankov ali medijskih objav ali navedba spletne strani, ki izkazuje izvedbo dogodka.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-80/2019
Ljubljana, dne 10. aprila 2019
EVA 2018-2030-0049
Andreja Katič l.r.
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti