Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2019 z dne 4. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2019 z dne 4. 4. 2019

Kazalo

903. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T), stran 2539.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-29
Ljubljana, dne 4. aprila 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2T) 
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10, 106/10, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) se na koncu 31. člena pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Prejemkov v zvezi z opravljanjem dela članov volilnega odbora po predpisih o volitvah in referendumu, če:
a) nadomestilo v zvezi z opravljanjem dela na posameznih volitvah ali referendumu ne presega 20 odstotkov nadomestila, ki je največ lahko določeno za predsednika okrajne volilne komisije za izvajanje volilnih opravil na posameznih volitvah ali referendumu,
b) se prejme povračilo stroškov v zvezi s tem delom pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona.«.
2. člen 
V 76. členu se v 4. točki število »42« nadomesti s številom »84«.
3. člen 
V 107. členu se 2. točka črta.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za davčno leto 2019.
Št. 435-01/19-4/12
Ljubljana, dne 27. marca 2019
EPA 406-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti