Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

899. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2480.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN), Razpon plačnega razreda: 56-57« vrstica:
»
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«, 
spremeni tako, da se glasi:
»
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO IN LOVSTVO 
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
56
« 
in za to vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«. 
V preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni sekretar (MIN), Razpon plačnega razreda: 55-56« se vrstica:
»
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
B017104
Generalni sekretar MIN
55
«, 
spremeni tako, da se glasi:
»
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
B017104
Generalni sekretar MIN
56
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Sprememba in dopolnitev iz prvega odstavka prejšnjega člena se začneta uporabljati 1. aprila 2019, do takrat pa se uporablja uvrstitev v plačni razred generalnega direktorja direktorata iz Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17).
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-203/2019/9
Ljubljana, dne 29. marca 2019
EVA 2019-3130-0011
Rudi Medved l.r.
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost