Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

885. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Velika Polana, stran 2438.

  
Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 2. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Velika Polana 
1. člen 
Gozd v okolici Copekovega mlina se razglasi za gozd s posebnim namenom.
2. člen 
Gozd s posebnim namenom obsega zemljišča parc. št.:
– 2716, 2711, 2710, 2679, 2678, 2681, 2682, 2660, 2659, 2656, 2655, 2652, 2651, 2647, 2646, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845 in 846 vse k.o. Mala Polana.
3. člen 
Namen razglasitve gozda za gozd s posebnim namenom je, da se ohrani njegova zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna higiensko-zdravstvena funkcija in estetska funkcija.
4. člen 
Dovoljena je odstranitev, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, ki ne posegajo v krajinsko podobo in omogočajo boljše varovanje gozda.
5. člen 
Ureditev gozdov s posebnim namenom, ki obsega ureditev učnih, rekreacijskih, poučnih poti, počivališč, razgledišč in podobno ter oprema gozdov s posebnim namenom, kot so postavitev informativnih, usmerjevalnih in izobraževalnih tabel, postavitev klopi, učil, igral in podobno, se določi z načrtom ureditve in opreme gozdov s posebnim namenom, ki ga pripravi občinska uprava Občine Velika Polana.
6. člen 
Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup gozda, ga je razglasitelj, to je Občina Velika Polana dolžna odkupiti.
7. člen 
V skladu s 47. členom zakona o gozdovih ima Občina Velika Polana predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom.
8. člen 
Odkupna cena se določi z dogovorom med prodajalcem in kupcem. Osnovo za določitev cene predstavlja cenitev sodno zapriseženega cenilca gozdarske stroke.
9. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-02/2019 OS
Velika Polana, dne 7. marca 2019
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost