Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

881. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava, stran 2432.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na 3. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status zemljišča Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava:
– parc. št. 1026/23, k.o. 748 – Spodnja Polskava: 77 m2, Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava;
– parc. št. 1026/25, k.o. 748 – Spodnja Polskava: 5 m2, Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava.
Nepremičnini postaneta last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2019-0203-13d
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost