Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

880. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina, stran 2432.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na 3. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status zemljišča družbena lastnina – v splošni rabi za nepremičnino:
– parc. št. 2528, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 1.025 m2, Družbena lastnina – v splošni rabi.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II. 
S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na nepremičnini:
– parc. št. 2528, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 1.025 m2, Družbena lastnina – v splošni rabi.
Na nepremičnini se vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2019-0203-13c
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost