Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

879. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro, stran 2432.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na 3. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status javno dobro na nepremičnini:
– 817/1, k.o. 756 – Zgornja Ložnica: 565 m2, javno dobro, vrsta rabe: kmetijsko zemljišče;
– parc. št. 500/12, k.o. 766 – Cigonca: 3.442 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta.
Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica.
II. 
S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na nepremičninah:
– parc. št. 500/12, k.o. 766 – Cigonca: 3.442 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta.
Na nepremičnini se vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2019-0203-13b
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost