Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

877. Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Slovenske Konjice, stran 2431.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF. 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) na 3. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Slovenke Konjice v skladu z Obrazcem 1 (ZEN-A – 27. člen), številka: 113_114-1, dne 17. 1. 2019, ki je priloga tega sklepa.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2019-0203-12c
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost