Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

856. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu, stran 2399.

  
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. seji dne 19. 3. 2019 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od ponedeljka do sobote znaša 17,84 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 15,59 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,25 EUR na efektivno uro;
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 19,64 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 17,39 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,25 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja, znaša za uporabnika:
– 7,79 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 8,69 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.
3. člen 
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019.
Št. 410-00004/2019-6
Moravske Toplice, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost