Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

855. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, stran 2399.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
1. člen 
Občina Moravske Toplice bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki jo izvaja Čista narava Javno komunalno podjetje d.o.o., za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine, subvencionirala v višini 50 %.
2. člen 
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Moravske Toplice.
3. člen 
Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Čista narava Javno komunalno podjetje d.o.o., na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2019.
Št. 354-00005/2019-6
Moravske Toplice, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost